ข่าวสาร

การฝึกอบรม "การเชื่อมท่อพีอี" สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 2/2559 ช่วงวันที่ 27 มิย. – 1 กค. 2559