ข่าวสาร

การฝึกอบรม "การเชื่อมท่อพีอี" สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 จ.สมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2559 ช่วงวันที่ 23-27 พค. 2559